Prodej a distibuce plynu rok 2019

Prodej a distribuce plynu 2019

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2019

Držitel licence: ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

Licence skupiny : obchod s plynem

      

Číslo paragrafu standarduStandardPrůměrná náhrada v tis. KčPočet případů vyplacených náhradVyplacené náhrady celkem v tis. Kč

4Lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše000

6Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu000

7Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu000

8Dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladnění plynu000

9Zaslaní stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě000

10Umožnění přepravy nebo distribuce plynu000

11Obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele združené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu000

12Obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby000

13Lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu000