O společnosti

Akciová společnost ENERGY Ústí nad Labem, IČO 25540971, je výrobcem a distributorem elektřiny, tepelné energie, obchodníkem s elektřinou a plynem, distributorem plynu, chladu, stlačeného vzduchu, užitkové vody a demineralizované vody.

Rozhodující část výroby elektřiny je z kombinované výroby elektřiny a tepla na kterou má osvědčení MPO č. 200/2005. Nachází se uvnitř průmyslového areálu a.s. SETUZA v severních Čechách. Průmyslový areál je na střekovské straně uprostřed města Ústí nad Labem, které kopíruje údolí ve směru toku řeky Labe a Bíliny, jež do Labe v těchto místech ústí. Energetická výroba se zde datuje od roku 1882, kdy podnikatel Georg Schicht rozhodl o přestěhování své firmy z Rynoltic u Liberce. Energetická zařízení, té doby, byla instalována hlavně v letech 1885 až 1906.

Společnost SETUZA Energetika a.s. se sídlem ve Ústí nad Labem, vznikla 5.10.1998 vyčleněním energetických provozů ze společnosti SETUZA, a.s. jako dceřiná akciová společnost. V roce 1999 akcie tehdejší „dceřiné“ akciové společnosti SETUZA Energetika, a.s.,  odkoupila americká energetická společnost CINERGY Corp., se sídlem v Cincinnati – stát Ohio, pod jejímž vedením společnost dostala jméno CINERGETIKA Ú/L, a.s. Od americké Cinergy společnost v únoru roku 2005 odkoupil slovenský Holding Slavia Capital, který se stal i výhradním akcionářem. Společnosti dal nové jméno ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

Od dubna 2006 je jediným akcionářem společnosti a.s. PONCE. Společnosti byly uděleny licence pro podnikání v energetice:

č. 110100659 – Výroba elektřiny

č. 120100660 – Distribuce elektřiny

č. 141533269– Obchod s elektřinou

č. 241533268 – Obchod s plynem

č. 310100662 – Výroba tepelné energie

č. 320100661 – Rozvod tepelné energie

Licence pro distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou vymezeny územím a.s. SETUZA. Závod Ústí nad Labem , Žukovova 100/27, 40003, v katastrálním území Střekov, kód 775258. l.v.2331.

Rovněž licence pro rozvod tepelné energie, je vymezena katastrálním územím Střekov, kód775258. l.v.2331. Licence pro obchod jsou využívány k dodávkám odběratelům v areálu vlastní společnosti a areálu a.s. SETUZA, závod Ústí nad Labem Žukovova 100/27 v katastrálním území Střekov, kód 775258. l.v.2331.