Aktuality

Termín obnovení dodávky tepla ulic Jeseninova a Truhlářova.

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, že vzhledem k poklesu venkovních teplot, obnovíme 19.9.2022 dopoledne dodávku páry. Obnovení dodávky tepla provedeme v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 237/2014 Sb., která stanoví pravidla pro vytápění.

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY 2022

Plánovaná odstávka výrobních zařízení ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

proběhne od 1.července do 11.července 2022. Přerušení dodávek, bude provedeno
v souladu se zákonem č.458/2000 Sb.
(energetický zákon) § 25, čl. 3 c) ; §59, čl. 1 j) ; § 76, čl. 4 c).

Přerušení dodávky páry, do tepelných přípojek započne
v pátek 1.7.2022, ve 22:00hod a potrvá do pondělí 11.7.2022.
Obnovení dodávky v průběhu dne od 6:00hod do 13:00hod.

Plánované přerušení dodávky elektřiny, i DC zdroj, bude
– v sobotu 2.7.2022 od 5:00hod do 15:00hod odběrná místa připojená na rozvodny areálu výživa
(rozvodny R2, R4, R7, R9, R10).
– v neděli 3.7.2022 od 5:00hod do 15:00hod všechna odběrná místa připojená na rozvodnycelého
areálu (SETUZA, výživa i chemie).


Vážený pane, vážená paní, vážení odběratelé,

dovolte nám tímto se ohradit, proti účelově zkresleným a nepravdivým informacím o naší teplárně, které jsou nyní šířeny mezi obyvateli městské části Ústí nad Labem – Střekov.

Naše teplárna čelí stejným problémům jako ostatní teplárny v České republice bez výjimky. Nejedná se tedy o problémy pouze naší konkrétní teplárny, ale o problém celospolečenský.

Neustále se zvyšující požadavky na ekologizaci zdrojů tepla a elektrické energie, vynucované systémem nákupu a odvodů emisních povolenek, vede k zatěžování tepláren nadměrnými externími náklady.  Cílem systému emisních povolenek bylo zvýšit motivaci k investicím do bezemisních technologií. Povolenky však byly nešťastně koncipovány jako komodita se zaručeným rostoucím trendem určená k volnému trhu, tj. nekupují je pouze podniky, kteří mají povinnost odvodů emisních povolenek, jako naše teplárna, ale vede to k tomu, že emisní povolenky začali skupovat spekulující velcí nadnárodní finanční investoři a trh s emisními povolenkami se tak vymkl kontrole.

Dále politika Evropské unie překotného přechodu k zelené (bez uhlíkaté) energetice na bázi obnovitelných zdrojů závislých na počasí, bez řešení spolehlivých a bezpečných záložních neuhelných zdrojů, zvyšuje nadměrně závislost evropské energetiky na zemním plynu. V současné době před zimou (kdy výtěžnost slunečních elektráren klesá a větrné elektrárny kvůli nižším větrným podmínkám tohoto roku neprodukují dostatek elektrické energie) vzrůstá enormně poptávka po zemním plynu. To vede k současnému značnému zdražování, jak zemního plynu, tak všech druhů energie a paliv.

I přes výše popsané těžkosti spojené s tímto energetickým odvětvím, vás chceme ujistit, že našim cílem a jedinou snahou, je zůstat i nadále spolehlivým, a hlavně cenově dostupným, dodavatelem tepla pro obyvatele městské části Střekov.

V minulých letech jsme provedli některá modernizační a ekologická opatření, částečně i na bázi zemního plynu. Právě podáváme žádost o podporu z dotačního programu Modernizační fond, což nám umožní dokončení všech technických a organizačních opatření s cílem plnění všech ekologických požadavků a přechod od uhlí k alternativním palivům.

Chceme vás tedy tímto ubezpečit, že dodávky tepla pro obyvatele městské části Střekov jsou pro nás zásadní prioritou a jsme připraveni tyto dodávky spolehlivě zajistit. Již nyní disponujeme dostatečným výkonem zdroje na bázi zemního plynu potřebným pro vytápění bytových a rodinných domů v městské části Střekov a tyto dodávky nejsou ohroženy ani případným výpadkem našich průmyslových odběrů.

Děkujeme za přízeň, kterou nám setrváním v systému zásobování tepelnou energii z naší teplárny projevujete a přejeme příjemný den.

V Ústí nad Labem dne 19.10.2021                           

Váš tým ENERGY Ústí nad Labem, a.s.