ENERGY


Prejsť na obsah

ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

Akciová společnost ENERGY Ústí nad Labem, IČO 25540971, je výrobcem a distributorem elektřiny, tepelné energie, obchodníkem s elektřinou a plynem, distributorem plynu, chladu, stlačeného vzduchu, užitkové vody a demineralizované vody. Rozhodující část výroby elektřiny je z kombinované výroby elektřiny a tepla na kterou má osvědčení MPO
č 200/2005.
Nachází se uvnitř průmyslového areálu a.s. SETUZA v severních Čechách. Průmyslový areál je na střekovské straně uprostřed města Ústí nad Labem, které kopíruje údolí ve směru toku řeky Labe a Bíliny, jež do Labe v těchto místech ústí.
Energetická výroba se zde datuje od roku 1882, kdy podnikatel Georg Schicht rozhodl o přestěhování své firmy z Rynoltic u Liberce. Energetická zařízení, té doby, byla instalována hlavně v letech 1885 až 1906.
Společnost SETUZA Energetika a.s. se sídlem ve Ústí nad Labem vznikla 5.10.1998 vyčleněním energetických provozů ze společnosti SETUZA, a.s. jako dceřiná akciová společnost.
V roce 1999 akcie tehdejší "dceřiné" akciové společnosti SETUZA Energetika, a.s. stoprocentněstránky jsou ve výstavbě

stránky jsou ve výstavbě

stránky jsou ve výstavbě


stránky jsou ve výstavbě


odkoupila americká energetická společnost CINERGY Corp. se sídlem v Cincinnati - stát Ohio, pod jejímž vedením společnost dostala jméno CINERGETIKA Ú/L, a.s.
Od americké Cinergy společnost v únoru roku 2005 odkoupil slovenský Holding Slavia Capital, který se stal i výhradním akcionářem. Společnosti dal nové jméno
ENERGY Ústí nad Labem, a.s.
Od dubna 2006 je jediným akcionářem společnosti a.s. PONCE.
Společnosti byly uděleny licence pro podnikání v energetice:
č. 110100659 - Výroba elektřiny
120100660 - Distribuce elektřiny
140504570 - Obchod s elektřinou
220100658 - Distribuce plynu
240504569 - Obchod s plynem
310100662 - Výroba tepelné energie
320100661 - Rozvod tepelné energie
Licence pro distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou vymezeny územím a.s. SETUZA, závod Ústí nad Labem Žukovova 100/27 v katastrálním území Střekov, kód 775258. l.v.2331.
Rovněž licence pro rozvod tepelné energie je vymezena katastrálním územím Střekov, kód 775258. l.v.2331.
Licence pro obchod jsou využívány k dodávkám odběratelům v areálu vlastní společnosti a areálu a.s. SETUZA, závod Ústí nad Labem Žukovova 100/27 v katastrálním území Střekov, kód 775258. l.v.2331.
Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu