Aktuality

Oznámení poruch výroby tepla

Vážení odběratelé,
oznamujeme Vám, že dne 14.12.2021 od 8 hod došlo k přerušení dodávka tepla do všech odběrných míst distribuční sítě  ENERGY Ústí nad Labem, a.s.
 Přerušení dodávky je způsobeno poruchou na výrobním zařízení.
 Na odstranění poruchy pracujeme.

Omlouváme se za způsobené potíže.

Ing. Petr Jestříbek vedoucí distribuce


Vážený pane, vážena paní, vážení odběratelé,

dovolte nám tímto se ohradit, proti účelově zkresleným a nepravdivým informacím o naší teplárně, které jsou nyní šířeny mezi obyvateli městské části Ústí nad Labem – Střekov.

Naše teplárna čelí stejným problémům jako ostatní teplárny v České republice bez výjimky. Nejedná se tedy o problémy pouze naší konkrétní teplárny, ale o problém celospolečenský.

Neustále se zvyšující požadavky na ekologizaci zdrojů tepla a elektrické energie, vynucované systémem nákupu a odvodů emisních povolenek, vede k zatěžování tepláren nadměrnými externími náklady.  Cílem systému emisních povolenek bylo zvýšit motivaci k investicím do bezemisních technologií. Povolenky však byly nešťastně koncipovány jako komodita se zaručeným rostoucím trendem určená k volnému trhu, tj. nekupují je pouze podniky, kteří mají povinnost odvodů emisních povolenek, jako naše teplárna, ale vede to k tomu, že emisní povolenky začali skupovat spekulující velcí nadnárodní finanční investoři a trh s emisními povolenkami se tak vymkl kontrole.

Dále politika Evropské unie překotného přechodu k zelené (bez uhlíkaté) energetice na bázi obnovitelných zdrojů závislých na počasí, bez řešení spolehlivých a bezpečných záložních neuhelných zdrojů, zvyšuje nadměrně závislost evropské energetiky na zemním plynu. V současné době před zimou (kdy výtěžnost slunečních elektráren klesá a větrné elektrárny kvůli nižším větrným podmínkám tohoto roku neprodukují dostatek elektrické energie) vzrůstá enormně poptávka po zemním plynu. To vede k současnému značnému zdražování, jak zemního plynu, tak všech druhů energie a paliv.

I přes výše popsané těžkosti spojené s tímto energetickým odvětvím, vás chceme ujistit, že našim cílem a jedinou snahou, je zůstat i nadále spolehlivým, a hlavně cenově dostupným, dodavatelem tepla pro obyvatele městské části Střekov.

V minulých letech jsme provedli některá modernizační a ekologická opatření, částečně i na bázi zemního plynu. Právě podáváme žádost o podporu z dotačního programu Modernizační fond, což nám umožní dokončení všech technických a organizačních opatření s cílem plnění všech ekologických požadavků a přechod od uhlí k alternativním palivům.

Chceme vás tedy tímto ubezpečit, že dodávky tepla pro obyvatele městské části Střekov jsou pro nás zásadní prioritou a jsme připraveni tyto dodávky spolehlivě zajistit. Již nyní disponujeme dostatečným výkonem zdroje na bázi zemního plynu potřebným pro vytápění bytových a rodinných domů v městské části Střekov a tyto dodávky nejsou ohroženy ani případným výpadkem našich průmyslových odběrů.

Děkujeme za přízeň, kterou nám setrváním v systému zásobování tepelnou energii z naší teplárny projevujete a přejeme příjemný den.

V Ústí nad Labem dne 19.10.2021                           

Váš tým ENERGY Ústí nad Labem, a.s.


Plánované odstávky 2021


Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, že vzhledem k poklesu venkovních teplot, obnovíme 21.9.2021 dopoledne dodávku páry. Obnovení dodávky tepla provedeme v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 237/2014 Sb., která stanoví pravidla pro vytápění.

Dodávka se bude týkat maloodběratelů v ulici Jeseninova a Truhlářova.