PRODEJ A DISTRIBUCE PLYNU 2017

Prodej a distribuce plynu 2017

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2017
Držitel licence: ENERGY Ústí nad Labem, a.s.
Licence skupiny: obchod s plynem

      
Číslo paragrafu standarduStandardPrůměrná náhrada v tis. KčPočet případů vyplacených náhradVyplacené náhrady celkem v tis. Kč
4Lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše000
6Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu000
7Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu000
8Dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladnění plynu000
9Zaslaní stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě000
10Umožnění přepravy nebo distribuce plynu000
11Obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele združené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu000
12Obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby000
13Lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu000
14Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu000
15Standard obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn000
16Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyučtování reklamace dodávky plynu000
celkem:000