Prodej a distribuce plynu 2018

PRODEJ A DISTRIBUCE PLYNU 2018

Prodej a distribuce plynu 2018

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2018
Držitel licence: ENERGY Ústí nad Labem, a.s.
Licence skupiny: obchod s plynem

Číslo
paragrafu
standardu
Standard Průměrná
náhrada v
tis. Kč
Počet případů
vyplacených
náhrad
Vyplacené
náhrady
celkem v tis.
4 Lhůty obnovy přepravy nebo distribuce
plynu po poruše
0 0 0
6 Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu
plynu
0 0 0
7 Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality
plynu
0 0 0
8 Dodržení plánovaného omezení nebo
přerušení přepravy, distribuce nebo
uskladnění plynu
0 0 0
9 Zaslaní stanoviska k žádosti o připojení
zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční
soustavě
0 0 0
10 Umožnění přepravy nebo distribuce plynu 0 0 0
11 Obnovy přepravy nebo distribuce plynu po
přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu
prodlení konečného zákazníka nebo
dodavatele združené služby s úhradou plateb
za poskytnutou přepravu nebo distribuci
plynu
0 0 0
12 Obnovy přepravy nebo distribuce plynu po
přerušení přepravy nebo distribuce na žádost
dodavatele nebo dodavatele sdružené služby
0 0 0
13 Lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky
plynu
0 0 0
14 Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování
přepravy, distribuce nebo uskladňování
plynu
0 0 0
15 Standard obnovy dodávky plynu po
přerušení z důvodu prodlení konečného
zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn
0 0 0
16 Standard lhůty pro vyřízení reklamace
vyučtování reklamace dodávky plynu
0 0 0
celkem: 0 0 0