O nás

ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

Akciová společnost ENERGY Ústí nad Labem, IČO 25540971, je výrobcem a distributorem elektřiny, tepelné energie, obchodníkem s elektřinou a plynem, distributorem plynu, chladu, stlačeného vzduchu, užitkové vody a demineralizované vody. Rozhodující část výroby elektřiny je z kombinované výroby elektřiny a tepla na kterou má osvědčení MPO č. 200/2005. Nachází se uvnitř průmyslového areálu a.s. SETUZA v severních Čechách. Průmyslový areál je na střekovské straně uprostřed města Ústí nad Labem, které kopíruje údolí ve směru toku řeky Labe a Bíliny, jež do Labe v těchto místech ústí. Energetická výroba se zde datuje od roku 1882, kdy podnikatel Georg Schicht rozhodl o přestěhování své firmy z Rynoltic u Liberce. Energetická zařízení, té doby, byla instalována hlavně v letech 1885 až 1906.
Společnost SETUZA Energetika a.s. se sídlem ve Ústí nad Labem vznikla 5.10.1998 vyčleněním energetických provozů ze společnosti SETUZA, a.s. jako dceřiná akciová společnost. V roce 1999 akcie tehdejší „dceřiné“ akciové společnosti SETUZA Energetika, a.s.  
odkoupila americká energetická společnost CINERGY Corp. se sídlem v Cincinnati – stát Ohio, pod jejímž vedením společnost dostala jméno CINERGETIKA Ú/L, a.s. Od americké Cinergy společnost v únoru roku 2005 odkoupil slovenský Holding Slavia Capital, který se stal i výhradním akcionářem. Společnosti dal nové jméno ENERGY Ústí nad Labem, a.s. Od dubna 2006 je jediným akcionářem společnosti a.s. PONCE. Společnosti byly uděleny licence pro podnikání v energetice:

č. 110100659 – Výroba elektřiny
120100660 – Distribuce elektřiny
141533269– Obchod s elektřinou
220100658 – Distribuce plynu
241533268 – Obchod s plynem
310100662 – Výroba tepelné energie
320100661 – Rozvod tepelné energie
Licence pro distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou vymezeny územím a.s. SETUZA, závod Ústí nad Labem Žukovova 100/27 v katastrálním území Střekov, kód 775258. l.v.2331.
Rovněž licence pro rozvod tepelné energie je vymezena katastrálním územím Střekov, kód 775258. l.v.2331.
Licence pro obchod jsou využívány k dodávkám odběratelům v areálu vlastní společnosti a areálu a.s. SETUZA, závod Ústí nad Labem Žukovova 100/27 v katastrálním území Střekov, kód 775258. l.v.2331.

ODSTÁVKY

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Plánovaná odstávka výrobních zařízení ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

proběhne od 6.července, do 16.července 2018. Přerušení dodávek, bude provedeno v souladu se zákonem č.458/2000 Sb.
(energetický zákon) § 25, čl. 3 c) ; §59, čl. 1 j) ; § 76, čl. 4 c).

Přerušení dodávky páry, do tepelných přípojek započne

v pátek 6.7.2018, ve 22:00hod a potrvá do pondělí 16.7.2018.

Obnovení dodávky v průběhu dne od 6:00hod do 13:00hod.


Plánované přerušení, dodávky elektřiny, i DC zdroj, bude
– v sobotu 7.7.2018 od 5:00hod do 15:00hod odběrná místa připojená na rozvodny areálu výživa. (rozvodny R2, R4, R7, R9, R10)
– v neděli 8.7.2018 od 5:00hod do 15:00hod všechna odběrná místa připojená na rozvodny celého areálu (SETUZA, výživa i chemie).

Kontakty

Dispečer
telefon: +420472707011

Výrobní ředitel
telefon: +420472707010
mail: reditel@energy-usti.cz

Personální oddělení
telefon: +420472707019
mail: personalni@energy-usti.cz

Obchodní oddělení
telefon: +420472707080
mail: obchodni@energy-usti.cz

Distribuce
telefon: +420472707031
mail: distribuce@energy-usti.cz

Ekolog
telefon: +420472707051
mail: ekolog@energy-usti.cz

Laboratoř
telefon: +420472707042
mail: laborator@energy-usti.cz